Actinidia – Kiwi var. Jinfeng (Kiwi Giallo)

Michiyo